Navštivte náš specializovaný eshop VSTOUPIT
LWZ
304
Leták
Nákres
TČ
Letáky
LWZ 70
Zelená úsporám
Stiebel Eltron
Výměník
Dům
Dům1
Čerpadlo
Vaillant1
Vaillant150
Vaillant 270.1
Vaillant 270.2

Dotace

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - POŘIĎTE SI PASIVNÍ DŮM S DOTACÍ

30. dubna 2015 - Půl milionu se hodí při stavění vždycky. Obzvlášť když na oplátku musíte "jen" postavit kvalitně udělaný a promyšlený dům - tedy pasivní dům. Navíc můžete získat 35.000,- Kč na Blowerdoor test a zpracování dokumentů.

Základní fakta o dotaci

- 300.000,- Kč nebo 450.000,- Kč při splnění přísnějších podmínek
- 35.000,- Kč na Blowerdoor test a zpracování odborného posudku
- pro novostavby RD s energeticky vztažnou plochou max. 350 m2
- s instalovaným systémem nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Program Nová zelená úsporám asi není nutné složitě představovat. I v roce 2015 bude možné od poloviny května do 31. října 2015 (nebo vyčerpání dotace) žádat o příspěvek na rekonstrukci domu, instalaci nového zdroje vytápění nebo právě stavbu nového rodinného domu. V tomto článku se zastavíme u poslední možnosti, kterou najdete pod písmenem B dotačního programu.

V rámci něj můžete získat 300 nebo 450 tisíc na stavbu energeticky úsporného domu, jestliže tento objekt splní následující technické parametry:

Parametry pro získání dotace

 Označení
[Jednotky]
Podpora B1Podpora B2
Výše dotace[Kč]300.000450.000
Měrná roční potřeba tepla na vytápěníEA
[kWh/(m2.rok)]
≤ 20≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energieEpN, A
[kWh/(m2.rok)]
≤ 90≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hraniciU
[W/(m2.K)]
≤ Upas,20≤ Upas,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovyUem
[W/(m2.K)]
≤ 0,22≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavbyn50
[1/h]
≤ 0,6≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním obdobíθai, max
[°C]
≤ θai, max, N≤ θai, max, N
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ANOANO


Základní pravidla pro získání podpory

 1. Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu.
 2. Žadatel musí prokázat technické vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů, výplní otvorů a technických zařízení budovy. Pro materiály a výrobky uvedené v Seznamu výrobků a technologií tyto dokumenty dokládat nemusí.
 3. Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
 4. V případě, instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
 5. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu je 75 %.
 6. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
 7. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy, a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci METODICKÉ POKYNY.
 8. Na rodinný dům podpořený z této oblasti podpory nelze čerpat dotaci z oblastí podpory A a C.

Důležité je, že žádat můžete o podporu na výstavbu domu i zpětně, pro způsobilost výdajů je rozhodující datum 1. ledna 2014.
Maximální výše dotace je 50 %, což by v případě novostavby rodinného domku nemělo být omezující, nicméně počítejte s tím, že do způsobilých výdajů se ale počítají pouze náklady na stavbu (nikoli například na pořízení pozemku atp.). Speciální podmínky platí pro obyvatele Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kteří mohou dostat o 10 % více (385.000,- Kč a 550.000,- Kč).


Důležité odkazy a dokumenty

www.novazelenausporam.cz - hlavní stránky programu

Závazné pokyny (pdf)

- telefonická linka 800 260 500

JAK ZAČÍT?

 1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují posudek
 2. Získejte svolení stavebního úřadu
 3. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů
 4. Podejte elektronicky žádost na www.novazelenausporam.cz
 5. Do 5 dnů doložte na krajských pracovištích SFŽP povinné přílohy

Další postup najdete zde. Nepropásněte tuhle skvělou příležitost!

Informace z portálu www.pasivnidomy.cz

Vytvořil: 2021 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS