Navštivte náš specializovaný eshop VSTOUPIT
LWZ
304
Leták
Nákres
TČ
Letáky
LWZ 70
Zelená úsporám
Stiebel Eltron
Výměník
Dům
Dům1
Čerpadlo
Vaillant1
Vaillant150
Vaillant 270.1
Vaillant 270.2

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Oknem přichází stejně čistý vzduch jako přes ventilační zařízení. Rekuperační jednotka ovšem navíc zbaví vzduch hmyzu, nečistot, prach a jestliže je to třeba, pak izápach z průmyslu nabo ze zemědělské výroby.
 

Ne. Ohřátý čerstvý vzduch je přiváděn pouze v omezeném množství, jež postačuje potřebě větrání bytu (w < 1 max 3 m/s)– tedy odlišně než při větrání okny, kdy:

 

Ne. Ohřátý čerstvý vzduch je přiváděn pouze v omezeném množství, jež postačuje potřebě větrání bytu (w < 1 max 3 m/s)– tedy odlišně než při větrání okny, kdy:

 

Ano. S využitím zemního výměníku tepla (ZVT) nebo zařízení SOLE (viz. otázka číslo 16)
 

Hluk u námi dodávaných jednotek je zcela minimální ve srovnání s ostatními jednotkami na trhu. Nízká hladina hluku výrazně odlišuje výrobky od ostatních výrobců.
 

Poměr - Náklady/Výnosy je v rozmezí 1/9 až 1/20

PŘÍKLAD PRO JEDNOTKU „THERMOS“

Náklady 4 W - při stejnosměr. pohonu ventilátorů V = 150 m³/h, 100 Pa extern, Výnosy 1020 W - Tepelný zisk při V = 150 m³/h a 0 °C venkovní teploty a 22 °C teploty v místnostech jakož i při účinnosti η = 90 %,Poměr- Náklady/Výnosy = cca 1/22

PŘÍKLAD PRO JEDNOTKU „MULTI“

Náklady 51 W - při stejnosměr. pohonu ventilátorů V = 100 m³/h, 100 Pa extern Výnosy 571 W - Tepelný zisk při V = 100 m³/h,Poměr- Náklady/Výnosy = 1/9 až 1/13
 

Jednotku lze umístit nejlépe v technické místnosti, ale i kdekoli jinde:

 

Zabudovaným mezitlumičem hluku, rozvětveným paralelním vedením rour, rozvětveným páteřním rozvodem. Každý dům se řeší v této otázce individuálně.
 

Ano, je vhodné odvětrávat všechny místnosti. Je možné i měnit režim větrání, každá taková potřeba se řeší individuálně.
 

Suchost vzduchu vnímají uživatelé individuálně. Jestliže někdo pociťuje suchý vzduch jako problém, je možné dodatečně objednat výměník se zpětným ziskem vlhka. Jeho konstrukce zajišťuje, že v domě bude relativní vlhkost vzduchu vždy v rozmezí 40 - 60%

 

Ne. Teplota čerstvého vzduchu přiváděného z jednotky do domu činí asi 18 °C (při průměrné teplotě v obytné místnosti 20 °C). Topení by mělo být v ložnici přiškrceno, nebo odstaveno. Tím se sníží teplota v ložnici. Ztrátami tepla přenosem (stěnami nebo okny) klesne teplota v místnosti pod 18 °C. Nedosáhne li se požadovaného chladu v místnosti při spaní – vyvětrat chvíli oknem.
 

Trvalé větrání je pro uživatele i konstrukci domu výhodnější !!!

 

Rekuperace nahradí tepelnou ztrátu větráním a je 30 - 50%
 

Ne. Ale příkon ventilátorů jednotek je velmi nízký.
 

Zemní výměník byl do nedávna velmi pozitivně hodnocen - využívá se obnovitelné energie země. Jeho účinnost výrazně závisela na jeho vytvoření, ale i na podloží, spodních vodách...Ve firmě proto bylo vytvořeno zařízení SOLE, které je cenově zhruba stejně náročné, jedná se však o zcela uzavřený systém - bez možnosti vniknutí bakterií i nečistot. SOLE nevyžaduje tak velký objem zemních prací, ani přesnost položení potrubí!
 

Ano, ale jen nepatrně. Přiváděný vzduch do domu i vzduch odváděný z domu prochází před svým vstupem do výměníku v jednotce účinnými filtry. Vyčištění systému lze objednat jako servisní činnost!
 

Záleží to na kvalitě venkovního prostředí, kde je dům postaven. Zpravidla se filtry mění jednou za půl roku, ačkoli výrobce doporučuje výměnu každé 3 měsíce.
 

Filtry jsou zárukou zdravého prostředí v domě! Výrobce doporučuje výměnu každé 3 měsíce - proto je na jednotkách i ukazatel životnosti filtrů - doby do výměny filtrů. Naši klienti zpravidla mění ale filtry jednou za půl roku, až rok. Silně znečištěné filtry jsou důvodem zvýšení příkonu rekuperační jednotky.
 

Ano !!! V nabídce jsou i filtry pro odstranění pachu z průmyslu a dopravy, nebo k odstranění zápachu ze zemědělské výroby. Tyto filtry se umisťují do speciálního boxu na potrubí přivádějící vzduch z venku.
 

Ne. Jedná se totiž o zařízení pro přívod čerstvého vzduchu a ne o klimatizační zařízení s provozem cirkulujícího vzduchu, kde při špatné údržbě filtrů mohou vzniknout problémy s bakteriemi. Vstupní proudící vzduch je filtrován a je suchý – relativní vlhkost vzduchu klesá dokonce zahříváním čerstvého vzduchu ve výměníku tepla - tím nevzniká žádné nebezpečí znečištění bakteriemi. Odpadní vzduch je důsledně odváděn směrem ven, a přitom dokonale oddělen od čerstvého vzduchu, ve výměníku tepla je zchlazen – špatný vzduch je odváděn ven – teplo zůstává v domě. Tlakové poměry ve výměníku tepla firmy Paul (proti jiným výrobcům) jsou dimenzovány tak, že žádný odpadní vzduch se nemůže dostat do proudu čerstvého vzduchu (tlak čerstvého vzduchu je vyšší než tlak odpadního vzduchu).
 

Ano, ale nedoporučujeme takové řešení. Vždy je výhodné mít samostatný zdroj tepla a samostatné řízené větrání!!! U výrobků "tři v jednom" apod. dříve nebo později dojde k poruše jedné části - zpravidla po záruce. Pak zákazník zpravidla vyhodí "tři najednou". Faktem je i to, že v systémech "tři v jednom" je vždy část výrobku menší kvality na úkor jedné funkce!
 

Ano, je to možné, pouze doporučujeme projekt a regulaci systému svěřit odborné firmě!
 

Ano. Při dobrém odlučování nitek v sušičce.
 

Takové řešení zásadně nedoporučujeme !!!
 

Ano a v poslední době je to i trendem. Každý bytový dům se řeší samostatně a přesně podle požadavků investora /uživatele.
 

Užití je velmi rozmanité a v současnosti i požadované pro nejrůznější objekty :

KAM DOPORUČUJEME NASADIT REKUPERACI ? VHODNÉ POUŽITÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY - PŘÍKLADY

 1. Obytné budovy
 2. Kancelářské budovy
 3. Obchodní domy
 4. Školy
 5. Mateřské školy
 6. Tělocvičny
 7. Knihovny
 8. Sušicí zařízené (průmyslová)
 9. Nemocnice
 10. Lékařské ordinace
 11. Čekárny
 12. Divadla
 13. Koncertní sály
 14. Kinosály
 15. Zahradnictví
 16. Velkoprostorové kuchyně
 17. Restaurace
 18. Kryté bazény
 19. Krytá sportoviště
 20. Nádražní haly
 21. Toalety
 22. Stáje
 23. Vysoušecí zařízení pro novostavby
 24. Průmyslové objekty
 25. Výrobní haly
 26. Skladové haly
 27. Ubytovny
 28. Pensiony

 

V nabídce firmy jsou jednotky pro větrací objemy 50 až 6000 m3/h.

 

Pečlivě vybírejte výrobce a dodavatele

Ne zdaleka u všech typů však dosáhnout požadované účinnosti rekuperace. Vždy si vyžádejte dokumentaci a porovnejte procenta a možnosti účinnosti rekuperačních jednotek. Množství dodávaného příslušenství a filtrů. Ptejte se jakým způsobem bude probíhat následný servis a pravidelná údržba systému.......

     
Vytvořil: 2020 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS